Cliciwch yma i ddal i ddefnyddio Cymraeg   Click here to continue in English

Ad-drefnwyd gwefan GPM Gogledd Cymru'n ddiweddar i wella llywio, ac efallai bod cyfeiriad y dudalen y gofynnoch amdani wedi newid.

 

The North Wales BMD web site has been recently reorganised to improve its navigation, and it is possible that the address of the page that you requested has been changed.

Dylech ddychwelyd i hafan GPM Gogledd Cymru

 

Please return to the North Wales BMD home page

Yna dylech allu defnyddio'r drefn lywio newydd a gwell i gyrraedd y dudalen berthnasol.

 

You should then be able to use the new, improved navigation to find the page that you require.

Os ydych wedi cyrraedd y dudalen hon trwy nod tudalen yn eich porwr, cofiwch ddiweddaru eich nod tudalen unwaith y byddwch wedi cael hyd i gyfeiriad newydd y dudalen.

 

If you reached this page by a bookmark in your browser, please update your bookmark once you have discovered the new address of the page.