GPM Gogledd Cymru

Diweddariadau

Mae manylion yr ychwanegiadau diweddaraf at y wefan i'w gweld ar y dudalen hon.

9 Ionawr 2011 Priodasau Sifil - Rhanbarth Dwyfor (Pwllheli) 1905 - 1950 (5,713)
Priodasau - Abersoch, Capel Graig Methodistiaid Calfinaidd 1937 - 1950 (15)
Priodasau - Edern, Capel Edern Methodistiaid Calfinaidd 1912 - 1933 (10)
Priodasau - Llangybi, Capel Helyg Annibynwyr 1909 - 1943 (18)
Priodasau - Porthmadog, Ebenezer 1905 - 1950 (38)
Priodasau - Pwllheli, Capel Traeth y De Methodistiaid Calfinaidd 1910 - 1913 (6)
Priodasau - Rhoslan, Annibynwyr 1937 - 1937 (1)
Priodasau - Aberdaron, Hywyn Sant 1906 - 1950 (69)
Priodasau - Abererch, Cawrdaf Sant 1905 - 1949 (61)
Priodasau - Beddgelert, Y Santes Fair 1905 - 1949 (47)
Priodasau - Boduan, Buan Sant 1906 - 1950 (43)
Priodasau - Botwnnog, Beuno Sant 1905 - 1950 (22)
Priodasau - Bryncroes, Y Santes Fair 1905 - 1950 (34)
Priodasau - Carnguwch, Sant Iago 1905 - 1928 (1)
Priodasau - Ceidio, Ceidio Sant 1906 - 1944 (5)
Priodasau - Clynnog Fawr, Beuno Sant 1909 - 1950 (29)
Priodasau - Cricieth, Deiniol Sant 1905 - 1948 (22)
Priodasau - Cricieth, Y Santes Catrin 1905 - 1950 (96)
Priodasau - Dolbenmaen, Y Santes Fair 1905 - 1950 (51)
Priodasau - Edern, Edern Sant 1905 - 1950 (13)
Priodasau - Llanaelhaearn, Aelhaearn Sant 1905 - 1950 (63)
Priodasau - Llanarmon, Garmon Sant 1905 - 1950 (73)
Priodasau - Llanbedrog, Pedrog Sant 1905 - 1950 (96)
Priodasau - Llandudwen, Y Santes Tudwen 1939 - 1943 (3)
Priodasau - Llandygwnning, Gwynnin Sant 1906 - 1942 (3)
Priodasau - Llanengan, Engan Sant 1905 - 1950 (60)
Priodasau - Llanfaelrhys, Maelrhys Sant 1919 - 1920 (2)
Priodasau - Llanfihangel Bachellaeth, Sant Mihangel 1905 - 1946 (5)
Priodasau - Llanfihangel y Pennant, Sant Mihangel 1905 - 1945 (9)
Priodasau - Llangïan, Cïan Sant 1905 - 1950 (41)
Priodasau - Llangwnnadl, Gwynhoedl Sant 1905 - 1950 (29)
Priodasau - Llangybi, Cybi Sant 1921 - 1949 (4)
Priodasau - Llaniestyn, Iestyn Sant 1837 - 1946 (45)
Priodasau - Llannor, Y Groes Sanctaidd 1905 - 1950 (60)
Priodasau - Llanystumdwy, Ioan Fedyddiwr 1905 - 1950 (44)
Priodasau - Nefyn, Dewi Sant 1913 - 1949 (48)
Priodasau - Nefyn, Y Santes Fair 1906 - 1915 (11)
Priodasau - Penllech, Y Santes Fair 1908 - 1935 (5)
Priodasau - Penmorfa, Beuno Sant 1905 - 1949 (28)
Priodasau - Penrhos, Cynfil Sant 1906 - 1924 (2)
Priodasau - Pistyll, Beuno Sant 1914 - 1943 (10)
Priodasau - Porthmadog, Sant Ioan 1905 - 1950 (201)
Priodasau - Pwllheli, Deneio Sant 1905 - 1950 (294)
Priodasau - Rhiw, Aelrhiw Sant 1906 - 1945 (27)
Priodasau - Sarn Mellteyrn, Sant Pedr 1905 - 1950 (24)
Priodasau - Treflys, Sant Mihangel 1934 - 1938 (4)
Priodasau - Tudweiliog, Cwyfan Sant 1909 - 1948 (23)
Priodasau - Ynyscynhaearn, Cynhaearn Sant 1905 - 1949 (39)
17 Mai 2010 Marwolaethau - isranbarth Bodedern 1837 - 1843 (615)
2 Mai 2010 Genedigaethau - isranbarth Amlwch 1837 - 1963 (15,895)
Genedigaethau - isranbarth Dwyrain Ynys Môn 1963 - 1974 (550)
Genedigaethau - isranbarth Gorllewin Ynys Môn 1963 - 1974 (2,429)
Genedigaethau - isranbarth Biwmares 1837 - 1958 (26,631)
Genedigaethau - isranbarth Bodedern 1837 - 1843 (1,129)
Genedigaethau - isranbarth Bryngwran 1837 - 1923 (10,651)
Genedigaethau - isranbarth Llanddeusant 1837 - 1923 (10,501)
Genedigaethau - isranbarth Llandyfrydog 1837 - 1894 (7,036)
Genedigaethau - isranbarth Llanfechell 1895 - 1937 (3,346)
Genedigaethau - isranbarth Llangefni 1837 - 1958 (13,672)
Genedigaethau - isranbarth Llangefni ac Amlwch 1958 - 1961 (103)
Genedigaethau - isranbarth Caergybi 1837 - 1963 (32,965)
Genedigaethau - isranbarth Llanfairpwll 1912 - 1937 (1,992)
Genedigaethau - isranbarth Biwmares a Llangefni 1961 - 1963 (150)
Genedigaethau - isranbarth Biwmares a Llanidan 1958 - 1961 (140)
Genedigaethau - isranbarth Llanidan 1837 - 1958 (9,106)
Genedigaethau - isranbarth Dyffryn 1923 - 1963 (4,445)
Genedigaethau - isranbarth Ynys Cybi 1979 - 1986 (103)
Genedigaethau - isranbarth Ynys Môn 1974 - 1990 (496)
11 Ebrill 2010 Genedigaethau - isranbarth Bangor 1933 - 1950 (14,447)
7 Ebrill 2010 Genedigaethau - isranbarth Bangor 1837 - 1933 (34,415)
31 Mawrth 2010 Marwolaethau - isranbarth Llandwrog 1911 - 1950 (6,837)
25 Mawrth 2010 Marwolaethau - isranbarth Llanrug 1837 - 1949 (23,783)
3 Mawrth 2010 Marwolaethau - isranbarth Llandwrog 1837 - 1909 (14,868)
2 Mawrth 2010 Marwolaethau - isranbarth Caernarfon 1837 - 1947 (26,300)
28 Chwefror 2010 Genedigaethau - isranbarth Caernarfon 1837 - 1950 (30,162)
24 Chwefror 2010 Genedigaethau - isranbarth Llanrug 1837 - 1949 (33,514)
18 Chwefror 2010 Genedigaethau - isranbarth Llandwrog 1837 - 1950 (30,386)
10 Chwefror 2010 Priodasau Sifil - Rhanbarth Caernarfon 1840 - 1937 (18,463)
27 Ionawr 2010 Priodasau Sifil - Rhanbarth Caernarfon 1937 - 1950 (2,725)
24 Ionawr 2010 Priodasau - Caernarfon, Eglwys Crist 1864 - 1950 (317)
Priodasau - Caernarfon, Y Santes Fair 1904 - 1950 (71)
Priodasau - Caernarfon, Dewi Sant 1950 (3)
Priodasau - Groeslon, Sant Tomos 1857 - 1948 (163)
Priodasau - Llanfaglan, Y Santes Fair Fadlen 1837 - 1923 (79)
Priodasau - Llanfairisgaer, Y Santes Fair (Hen Eglwys y Plwyf) 1926 - 1950 (60)
Priodasau - Penisarwaun, Y Santes Helen 1922 - 1950 (35)
Priodasau - Waunfawr, St Ioan 1881 - 1949 (46)
Priodasau - Caernarfon, Caersalem 1911 - 1928 (56)
Priodasau - Caernarfon, Ebeneser 1899 - 1950 (193)
Priodasau - Ty'n Lôn, Salem 1900 - 1916 (10)
22 Ionawr 2010 Priodasau - Betws Garmon, Garmon Sant 1837 - 1933 (34)
Priodasau - Caernarfon (Llanbeblig), Peblig Sant 1837 - 1950 (5,326)
Priodasau - Llanberis, Padarn Sant 1927 - 1950 (57)
Priodasau - Llandinorwig, Eglwys Crist 1858 - 1950 (258)
Priodasau - Llandwrog, Twrog Sant 1837 - 1950 (489)
Priodasau - Llanddeiniolen, Deiniol Sant 1837 - 1949 (1,257)
Priodasau - Llanfairisgaer, Y Santes Fair (BL) 1837 - 1948 (448)
Priodasau - Llanllyfni, Rhedyw Sant 1837 - 1950 (952)
Priodasau - Llanrug, Sant Mihangel 1837 - 1950 (702)
Priodasau - Llanwnda, Gwyndaf Sant 1837 - 1950 (488)
Priodasau - Nant Peris, Peris Sant 1837 - 1950 (551)
13 Ionawr 2010 Priodasau Sifil - Rhanbarth Hiraethog 1935 - 1950 (710)
Priodasau Sifil - Rhanbarth Llanrwst 1918 - 1935 (1,087)
12 Ionawr 2010 Priodasau Sifil - Rhanbarth "Conway Valley" 1937 - 1950 (2,265)
11 Ionawr 2010 Priodasau Sifil - Rhanbarth Conwy 1923 - 1938 (2,693)
6 Ionawr 2010 Priodasau Sifil - Rhanbarth Conwy 1839 - 1883 a 1911 - 1926 (3,098)
Genedigaethau - isranbarth Llanfihangel-y-traethau 1837 - 1950 (13,345)
2 Ionawr 2010 Marwolaethau - isranbarth Llanfihangel-y-traethau 1837 - 1950 (9,909)
30 Rhagfyr 2009 Marwolaethau - isranbarth Ffestiniog 1837 - 1950 (22,288)
20 Rhagfyr 2009 Priodasau Sifil - Rhanbarth Llanrwst 1838 - 1873 (998)
14 Rhagfyr 2009 Priodasau - Eglwys - rhos, Y Santes Eleri a'r Santes Fair 1837 - 1950 (1,351)
Priodasau - Eglwys - rhos, Dewi Sant (Bae Penrhyn) 1930 - 1950 (40)
Priodasau - Llangystennin, Sant Cystennin 1837 - 1950 (377)
Priodasau - Llansanffraid Glan Conwy, Y Santes Ffraid 1837 - 1950 (324)
Priodasau - Penmachno, Tyddud Sant 1837 - 1950 (305)
Priodasau - Llanrhychwyn, Rhychwyn Sant 1837 - 1886 (74)
Priodasau - Llanrwst, Grwst Sant 1837 - 1950 (657)
Priodasau - Trefriw, Y Santes Fair 1837 - 1949 (138)
Priodasau - Ysbyty Ifan, Ioan Fedyddiwr 1837 - 1950 (254)
Priodasau - Eglwys - rhos, Sant Andreas 1933 - 1933 (2)
Priodasau - Llanrwst, Y Santes Fair 1884 - 1950 (91)
13 Rhagfyr 2009 Priodasau - Abergele, Sant Mihangel 1837 - 1950 (1,161)
Priodasau - Betws yn Rhos, Sant Mihangel 1838 - 1950 (430)
Priodasau - Llanddulas, Cynbryd Sant 1837 - 1950 (550)
Priodasau - Llanfairtalhaearn, Y Santes Fair 1837 - 1950 (542)
Priodasau - Llannefydd, Nefydd Sant a'r Santes Fair 1837 - 1943 (508)
Priodasau - Llansannan, Sannan Sant 1837 - 1950 (498)
Priodasau - Llan Sain Siôr, Sant Siôr 1838 - 1950 (366)
Priodasau - Towyn, Y Santes Fair 1877 - 1950 (296)
Priodasau - Brynymaen, Eglwys Crist 1900 - 1950 (102)
Priodasau - Hen Golwyn, Y Santes Catrin 1840 - 1949 (360)
Priodasau - Hen Golwyn, Sant Ioan 1905 - 1950 (635)
Priodasau - Bae Colwyn, Sant Pawl 1891 - 1950 (2,136)
Priodasau - Bae Colwyn, Sant Andreas 1946 - 1950 (14)
Priodasau - Llandrillo yn Rhos, Trillo Sant 1837 - 1950 (1,664)
Priodasau - Llaneilian yn Rhos, Eilian Sant 1837 - 1948 (338)
Priodasau - Llysfaen, Cynfran Sant 1837 - 1950 (907)
Priodasau - Llandrillo yn Rhos, Sant Siôr 1932 - 1950 (162)
Priodasau - Llangernyw, Digain Sant 1837 - 1949 (488)
Priodasau - Gwytherin, Y Santes Gwenfrewi 1837 - 1921 (188)
Priodasau - Llanddewi, Dewi Sant 1871 - 1940 (54)
Priodasau - Llangwm, Sant Sierôm 1837 - 1937 (380)
Priodasau - Cerrigydrudion, Y Santes Fair Fadlen 1837 - 1950 (696)
Priodasau - Llanfihangel Glyn Myfyr, Sant Mihangel 1837 - 1945 (230)
Priodasau - Pentrefoelas 1837 - 1949 (342)
Priodasau - Dinmael, Y Santes Catrin 1879 - 1950 (58)
Priodasau - Bylchau, Sant Tomos 1858 - 1950 (90)
Priodasau - Trofarth, Sant Ioan 1874 - 1950 (26)
12 Rhagfyr 2009 Priodasau - Hen Golwyn, Ebenezer 1911 - 1919 (20)
Priodasau - Bae Colwyn, Capel y Wesleaid, Sant Ioan 1899 - 1950 (324)
Priodasau - Bae Colwyn, Capel yr Annibynwyr Saesneg| 1925 - 1950 (84)
Priodasau - Bae Colwyn, Capel y Wesleaid, Ffordd Abergele 1911 - 1950 (120)
Priodasau - Hen Golwyn, Eglwys y Methodistiaid, Ffordd Cadwgan 1923 - 1950 (189)
Priodasau - Llandrillo yn Rhos, Capel y Wesleaid 1928 - 1950 (72)
Priodasau - Bae Colwyn, Yr Eglwys Bresbyteraidd Saesneg, Ffordd Conwy 1940 - 1950 (20)
Priodasau - Abergele, Capel y Wesleaid, Sant Pawl 1930 - 1950 (94)
Priodasau - Abergele, Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd, Stryd y Capel 1936 - 1950 (297)
Priodasau - Towyn, Capel y Wesleaid 1939 - 1950 (22)
Priodasau - Llandrillo yn Rhos, Capel y Bedyddwyr Saesneg 1935 - 1948 (32)
Priodasau - Trebrys, Bethel 1904 - 1949 (98)
9 Rhagfyr 2009 Genedigaethau - isranbarth Betws-y-coed 1837 - 1950 (8,133)
Genedigaethau - isranbarth Penmaenmawr 1937 - 1950 (313)
Marwolaethau - isranbarth Betws-y-coed 1837 - 1950 (6164)
Marwolaethau - isranbarth Bae Colwyn 1902 - 1950 (14,251)
Marwolaethau - isranbarth Conwy 1837 - 1950 (14,630)
Marwolaethau - isranbarth Creuddyn 1837 - 1902 (12,094)
Marwolaethau - isranbarth Llandudno 1902 - 1949 (10,218)
Marwolaethau - isranbarth Llanelian 1837 - 1839 (105)
Marwolaethau - isranbarth Llanrwst 1837 - 1950 (14,016)
Marwolaethau - isranbarth Llechwedd Isaf 1837 - 1882 (1,807)
Marwolaethau - isranbarth Penmaenmawr 1937 - 1950 (724)
Marwolaethau - isranbarth Ysbyty Ifan 1837 - 1937 (4,660)
17 Mehefin 2009 Priodasau - Capel Bethesda (Rhanbarth Bangor) 1899 - 1918 (7)
Priodasau - Capel Bethlehem (Rhanbarth Bangor) 1910 - 1930 (20)
Priodasau - Capel Carmel (Rhanbarth Bangor) 1911 - 1950 (23)
Priodasau - Bangor, Tabernacl MC 1937 - 1950 (30)
Priodasau - Tregarth, Seilo 1913 - 1949 (37)
Priodasau - Bangor, Y Synagog 1898 - 1921 (12)
Priodasau - Bangor, Twrgwyn MC 1926 - 1950 (102)
16 Mehefin 2009 Priodasau - Aber, Bodfan Sant 1837 - 1950 (232)
Priodasau - Bangor, Y Gadeirlan 1837 - 1950 (4,150)
Priodasau - Glanogwen, Eglwys Crist 1858 - 1950 (403)
Priodasau - Llanllechid, Llechid Sant 1837 - 1949 (1,006)
Priodasau - Llandygái, Y Santes Ann 1841 - 1950 (384)
Priodasau - Pentir, Cedol Sant 1903 - 1950 (54)
Priodasau - Maesgeirchen, Eglwys y Groes 1950 - 1950 (2)
Priodasau - Glanadda, Dewi Sant 1907 - 1950 (250)
Priodasau - Bangor, Sant Iago 1872 - 1950 (306)
Priodasau - Bangor, Y Santes Fair 1914 - 1950 (467)
Priodasau - Llandygái, Tygái Sant 1837 - 1950 (1,234)
5 Mehefin 2009 Priodasau Sifil - Rhanbarth Bangor 1838 - 1950 (19,080)
2 Mehefin 2009 Priodasau Sifil - rhanbarth Pwllheli 1867 - 1904 (3785)
Priodasau - Llanaelhaearn, Aelhaearn Sant 1870 - 1904 (47)
Priodasau - Llanarmon, Garmon Sant 1867 - 1903 (57)
Priodasau - Botwnnog, Beuno Sant 1868 - 1901 (25)
Priodasau - Bryncroes, Y Santes Fair 1868 - 1896 (30)
Priodasau - Boduan, Buan Sant 1868 - 1902 (31)
Priodasau - Carnguwch, Sant Iago 1904 - 1904 (1)
Priodasau - Ceidio, Ceidio Sant 1867 - 1901 (8)
Priodasau - Llangïan, Cïan Sant 1867 - 1904 (67)
Priodasau - Clynnog Fawr, Beuno Sant 1867 - 1903 (59)
Priodasau - Criccieth, Y Santes Catrin 1867 - 1904 (143)
Priodasau - Criccieth, Deiniol Sant 1890 - 1904 (15)
Priodasau - Llandygwnning, Gwynnin Sant 1867 - 1889 (11)
Priodasau - Llangybi, Cybi Sant 1867 - 1902 (26)
Priodasau - Aberdaron, Hywyn Sant 1867 - 1901 (105)
Priodasau - Pwllheli, Deneio Sant 1867 - 1904 (320)
Priodasau - Dolbenmaen, Y Santes Fair 1867 - 1904 (51)
Priodasau - Porthmadog, Ebenezer 1899 - 1904 (7)
Priodasau - Edern, Edern Sant 1868 - 1904 (13)
Priodasau - Llanengan, Engan Sant 1867 - 1904 (113)
Priodasau - Abererch, Cawrdaf Sant 1867 - 1904 (97)
Priodasau - Beddgelert, Y Santes Fair 1867 - 1904 (61)
Priodasau - Llangwnnadl, Gwynhoedl Sant 1868 - 1903 (28)
Priodasau - Llaniestyn, Iestyn Sant 1867 - 1903 (50)
Priodasau - Llanfihangel Bachellaeth, Sant Mihanghel 1868 - 1904 (11)
Priodasau - Llannor, Y Groes Sanctaidd 1867 - 1904 (52)
Priodasau - Llanfaelrhys, Maelrhys Sant 1868 - 1902 (9)
Priodasau - Nefyn, Y Santes Fair 1868 - 1901 (30)
Priodasau - Llanbedrog, Pedrog Sant 1869 - 1903 (42)
Priodasau - Penllech, Y Santes Fair 1867 - 1901 (10)
Priodasau - Penmorfa, Beuno Sant 1867 - 1904 (47)
Priodasau - Llanfihangel y Pennant, Sant Mihangel 1867 - 1904 (25)
Priodasau - Penrhos, Cynfil Sant 1884 - 1886 (2)
Priodasau - Pistyll, Beuno Sant 1867 - 1902 (29)
Priodasau - Porthmadog, Sant Ioan 1886 - 1904 (79)
Priodasau - Rhiw, Aelrhiw Sant 1867 - 1900 (52)
Priodasau - Sarn Mellteyrn, Sant Pedr 1869 - 1900 (28)
Priodasau - Llanystumdwy, Ioan Fedyddiwr 1867 - 1904 (77)
Priodasau - Treflys, Sant Mihangel 1876 - 1898 (7)
Priodasau - Tudweiliog, Cwyfan Sant 1868 - 1902 (29)
Priodasau - Llandudwen, Y Santes Tudwen 1867 - 1895 (6)
Priodasau - Ynyscynhaearn, Cynhaearn Sant 1867 - 1904 (209)
31 Mai 2009 Priodasau sifil - rhanbarth Pwllheli 1837 - 1866 (1455)
Priodasau - Llanaelhaearn, Aelhaearn Sant 1837 - 1866 (186)
Priodasau - Llanarmon, Garmon Sant 1837 - 1866 (154)
Priodasau - Botwnnog, Beuno Sant 1837 - 1866 (78)
Priodasau - Bryncroes, Y Santes Fair 1837 - 1866 (245)
Priodasau - Boduan, Buan Sant 1837 - 1866 (115)
Priodasau - Carnguwch, Sant Iago 1837 - 1866 (44)
Priodasau - Ceidio, Ceidio Sant 1839 - 1866 (38)
Priodasau - Llangïan, Cïan Sant 1837 - 1866 (288)
Priodasau - Clynnog Fawr, Beuno Sant 1837 - 1866 (462)
Priodasau - Cricieth, Y Santes Catrin 1837 - 1866 (251)
Priodasau - Llandygwnning, Gwynnin Sant 1838 - 1866 (49)
Priodasau - Llangybi, Cybi Sant 1837 - 1866 (154)
Priodasau - Aberdaron, Hywyn Sant 1837 - 1866 (520)
Priodasau - Pwllheli, Deneio Sant 1837 - 1866 (620)
Priodasau - Dolbenmaen, Y Santes Fair 1837 - 1866 (170)
Priodasau - Edern, Edern Sant 1837 - 1866 (114)
Priodasau - Llanengan, Engan Sant 1837 - 1866 (286)
Priodasau - Abererch, Cawrdaf Sant 1837 - 1866 (413)
Priodasau - Beddgelert, Y Santes Fair 1837 - 1866 (426)
Priodasau - Llangwnnadl, Gwynhoedl Sant 1837 - 1866 (144)
Priodasau - Llaniestyn, Iestyn Sant 1838 - 1866 (254)
Priodasau - Llanfihangel Bachellaeth, Sant Mihangel 1837 - 1866 (82)
Priodasau - Llannor, Y Groes Sanctaidd 1837 - 1866 (228)
Priodasau - Llanfaelrhys, Maelrhys Sant 1837 - 1866 (75)
Priodasau - Nefyn, Y Santes Fair 1837 - 1866 (210)
Priodasau - Llanbedrog, Pedrog Sant 1837 - 1866 (117)
Priodasau - Penllech, Y Santes Fair 1837 - 1866 (81)
Priodasau - Penmorfa, Beuno Sant 1854 - 1866 (44)
Priodasau - Llanfihangel y Pennant, Sant Mihangel 1837 - 1866 (179)
Priodasau - Penrhos, Cynfil Sant 1837 - 1866 (23)
Priodasau - Pistyll, Beuno Sant 1837 - 1866 (92)
Priodasau - Rhiw, Aelrhiw Sant 1837 - 1866 (116)
Priodasau - Sarn Mellteyrn, Sant Pedr 1839 - 1866 (74)
Priodasau - Llanystumdwy, Ioan Fedyddiwr 1837 - 1866 (352)
Priodasau - Treflys, Sant Mihangel 1837 - 1866 (33)
Priodasau - Tudweiliog, Cwyfan Sant 1837 - 1866 (125)
Priodasau - Llandudwen, Y Santes Tudwen 1837 - 1866 (21)
Priodasau - Ynyscynhaearn, Cynhaearn Sant 1837 - 1866 (587)
13 Mai 2009 Genedigaethau - isranbarth Ysbyty Ifan 1837 - 1937 (6,766)
12 Mai 2009 Priodasau sifil - rhanbarth Aled 1935 - 1950 (2,061)
8 Mai 2009 Genedigaethau - isranbarth Ffestiniog 1837 - 1950 (33,503)
6 Mai 2009 Priodasau - Caerhun, Y Santes Fair 1837 - 1950 (303)
Priodasau - Conwy, Y Santes Fair a'r Holl Saint 1837 - 1950 (976)
Priodasau - Dwygyfylchi, Dewi Sant 1949 - 1949 (2)
Priodasau - Dwygyfylchi, Gwynan Sant 1837 - 1950 (511)
Priodasau - Dwygyfylchi, Seiriol Sant 1883 - 1950 (243)
Priodasau - Eglwys - rhos, Sant Pawl (Craig-y-don) 1908 - 1950 (128)
Priodasau - Eglwys - rhos, Holl Saint (Deganwy) 1909 - 1950 (143)
Priodasau - Gyffin, Sant Bened 1837 - 1950 (255)
Priodasau - Llanbedr y Cennin, Sant Pedr 1837 - 1950 (214)
Priodasau - Llandudno, Y Drindod Sanctaidd 1877 - 1950 (440)
Priodasau - Llandudno, Sant Siôr 1837 - 1950 (1836)
Priodasau - Llangystennin, Sant Mihangel 1932 - 1950 (147)
Priodasau - Betws y Coed, Y Santes Fair 1928 - 1950 (39)
Priodasau - Betws y Coed, Sant Mihangel 1837 - 1925 (177)
Priodasau - Capel Curig, Curig Sant 1944 - 1949 (9)
Priodasau - Capel Curig, Y Santes Julitta 1838 - 1940 (104)
Priodasau - Capel Garmon, Garmon Sant 1837 - 1950 (298)
Priodasau - Dolwyddelan, Gwyddelan Sant 1837 - 1950 (230)
Priodasau - Eglwys - bach, Sant Marthin 1837 - 1950 (341)
Priodasau - Llandoged, Doged Sant 1838 - 1949 (78)
26 Ebrill 2009 Priodasau - Conwy, Sant Ioan, Rose Hill Street 1926 - 1950 (79)
Priodasau - Llandudno, Capel Methodistiaid Dewi Sant, Rhodfa Mostyn 1926 - 1949 (23)
Priodasau - Betws-y-Coed, Brynmawr 1927 - 1950 (37)
Priodasau - Penmachno, Bethania 1906 - 1950 (37)
Priodasau - Llandudno, Eglwys Bresbyteraidd Saesneg Newydd, Stryd y Capel 1941 - 1950 (73)
Priodasau - Tir Ifan, Capel y Methodistiaid 1927 - 1950 (19)
Priodasau - Llandudno, Y Synagog 1922 - 1945 (24)
Priodasau - Conwy, Capel Tabernacl 1900 - 1947 (165)
Priodasau - Llandudno, Ebenezer, Stryd Lloyd 1899 - 1949 (89)
Priodasau - Penmaenmawr, Sant Pawl - Capel y Methodistiaid Saesneg 1949 - 1950 (2)
Priodasau - Llanbedr y Cennin, Salem - Capel yr Annibynwyr 1902 - 1949 (37)
Priodasau - Llandudno, Capel Seion, Heol Mostyn 1907 - 1949 (52)
Priodasau - Llandudno, Sant Ioan, Heol Mostyn 1921 - 1950 (88)
Priodasau - Llansanffraid Glan Conwy, Bryn Ebeneser 1937 - 1949 (20)
25 Ebrill 2009 Priodasau sifil - rhanbarth Conwy 1901 - 1916 (1,895)
26 Mawrth 2009 Marwolaethau - isranbarth Wrecsam 1889 - 1950 (46,436)
12 Mawrth 2009 Genedigaethau - isranbarth Llandudno 1902 - 1949 (10,872)
8 Mawrth 2009 Genedigaethau - isranbarth Conwy 1837 - 1950 (17,489)
6 Mawrth 2009 Genedigaethau - isranbarth Llechwedd Isaf 1837 - 1882 (2,522)
5 Mawrth 2009 Genedigaethau - isranbarth Creuddyn 1837 - 1902 (19,391)
1 Mawrth 2009 Genedigaethau - isranbarth Bae Colwyn 1902 - 1950 (15,050)
Genedigaethau - isranbarth Llanelian 1837 - 1839 (135)
28 Chwefror 2009 Genedigaethau - isranbarth Abergele 1837 - 1950 (14,971)
Genedigaethau - isranbarth yr Hôb 1837 - 1871 (11,592)
23 Chwefror 2009 Priodasau - Blaenau Ffestiniog, Dewi Sant 1844 - 1950 (622)
Priodasau - Ffestiniog, Sant Mihangel 1837 - 1950 (676)
Priodasau - Llanbedr, Sant Pedr 1837 - 1949 (83)
Priodasau - Llandanwg / Harlech, Tanwg Sant 1837 - 1949 (210)
Priodasau - Llandecwyn, Tecwyn Sant 1837 - 1942 (112)
Priodasau - Llanfair Harlech, Y Santes Fair 1837 - 1948 (136)
Priodasau - Llanfihangel y Traethau, Sant Mihangel 1837 - 1947 (305)
Priodasau - Llanfrothen, Brothen Sant 1837 - 1946 (198)
Priodasau - Maentwrog, Twrog Sant 1837 - 1950 (318)
Priodasau - Penrhyndeudraeth, Y Drindod Sanctaidd 1858 - 1950 (118)
Priodasau - Trawsfynydd, Y Santes Madryn 1837 - 1950 (518)
20 Chwefror 2009 Priodasau - Talsarnau, Soar 1899 - 1949 (39)
Priodasau - Blaenau Ffestiniog, Bethania 1900 - 1950 (57)
Priodasau - Blaenau Ffestiniog, Bryn Bowydd 1905 - 1948 (60)
Priodasau - Blaenau Ffestiniog, Jerusalem 1908 - 1950 (81)
Priodasau - Ffestiniog, Bethel 1906 - 1950 (37)
Priodasau - Blaenau Ffestiniog, Four Crosses, Ebenezer 1899 - 1899 (1)
Priodasau - Blaenau Ffestiniog, Gwylfa Methodistiaidd Calfinaidd 1912 - 1950 (11)
Priodasau - Blaenau Ffestiniog, Bethesda 1913 - 1916 (6)
Priodasau - Penrhyndeudraeth, Gorphwysfa 1899 - 1908 (2)
Priodasau - Penrhyndeudraeth, Minffordd 1899 - 1907 (9)
Priodasau - Maentwrog Uchaf, Utica Annibynwyr 1913 - 1950 (39)
Priodasau - Penrhyndeudraeth, Nazareth 1936 - 1948 (30)
8 Chwefror 2009 Priodasau sifil - rhanbarth Ffestiniog 1841 - 1935 (12,369)
Priodasau sifil - rhanbarth Gogledd Meirionnydd 1935 - 1950 (1,369)
4 Chwefror 2009 Marwolaethau - isranbarth Ruabon 1939 - 1950 (2,282)
Marwolaethau - isranbarth Wrecsam 1853 - 1889 (19,962)
16 Ionawr 2009 Marwolaethau - isranbarth Holt 1856 - 1950 (9,469)
14 Ionawr 2009 Marwolaethau - isranbarth yr Hôb 1837 - 1871 (7,129)
11 Ionawr 2009 Marwolaethau - isranbarth Owrtyn 1837 - 1950 (5,003)
9 Ionawr 2009 Genedigaethau - isranbarth Owrtyn 1837 - 1935 (5,672)
7 Ionawr 2009 Marwolaethau - isranbarth Hanmer 1837 - 1911 (2,999)
6 Ionawr 2009 Genedigaethau - isranbarth Hanmer 1837 - 1911 (5,062)
4 Ionawr 2009 Marwolaethau - isranbarth Llansilin 1837 - 1935 (4,725)
28 Rhagfyr 2008 Marwolaethau - isranbarth Llangollen 1880 - 1950 (9,558)
27 Rhagfyr 2008 Marwolaethau - isranbarth Corwen 1837 - 1880 (8,468)
25 Rhagfyr 2008 Genedigaethau - isranbarth Llangollen 1880 - 1950 (13,942)
15 Rhagfyr 2008 Genedigaethau - isranbarth Corwen 1837 - 1880 (11,902)
11 Rhagfyr 2008 Genedigaethau - isranbarth Llansilin 1837 - 1935 (7,690)
9 Rhagfyr 2008 Genedigaethau - isranbarth Holt 1853 - 1950 (21,969)
7 Rhagfyr 2008 Marwolaethau - isranbarth Rhiwabon 1896 - 1939 (13,089)
30 Tachwedd 2008 Genedigaethau - isranbarth Wrecsam 1940 - 1950 (9,774)
27 Tachwedd 2008 Genedigaethau - isranbarth Rhiwabon 1935 - 1950 (5,646)
23 Tachwedd 2008 Genedigaethau - isranbarth Rhiwabon 1900 - 1906 (4,996)
Genedigaethau - isranbarth Wrecsam 1914 - 1919 (4,999)
31 Mai 2007 Priodasau - Y Bala, Eglwys Crist 1880 - 1949 (83)
Priodasau - Llandderfel, Derfel Sant 1837 - 1920 (164)
Priodasau - Llanfor, Deiniol Sant 1837 - 1950 (214)
Priodasau - Llangower, Cywair Sant 1838 - 1950 (90)
Priodasau - Llanuwchllyn, Deiniol Sant 1837 - 1950 (190)
Priodasau - Llanycil, Beuno Sant 1837 - 1950 (458)
Priodasau - Rhosygwalia, Y Drindod Sanctaidd 1839 - 1946 (90)
Priodasau - Frongoch, Sant Marc 1862 - 1945 (32)
Priodasau - Y Bala, Capel Tegid 1915 - 1950 (56)
Priodasau - Llandderfel, Methodistiaid Calfinaidd 1899 - 1950 (81)
Priodasau sifil - rhanbarth Y Bala 1915 - 1935 (512)
Priodasau sifil - rhanbarth Dwyrain Meirionnydd 1935 - 1950 (621)
10 Mai 2007 Marwolaethau - isranbarth Llanelwy 1837 - 1950 (25,332)
6 Mai 2007 Marwolaethau - isranbarth Y Rhyl 1919 - 1950 (10,346)
1 Mai 2007 Genedigaethau - isranbarth Y Rhyl 1919 - 1950 (12,122)
28 Ebrill 2007 Marwolaethau - isranbarth Y Bermo / Abermaw 1837 - 1950 (16,651)
Marwolaethau - isranbarth Pennal / Tywyn 1837 - 1950 (8,693)
Marwolaethau - isranbarth Talyllyn 1837 - 1950 (9,837)
22 Ebrill 2007 Genedigaethau - isranbarth Pennal / Tywyn 1902 - 1950 (3,317)
Genedigaethau - isranbarth Talyllyn 1919 - 1950 (1,295)
14 Ebrill 2007 Genedigaethau - isranbarth Llanelwy 1837 - 1950 (31,768)
11 Ebrill 2007 Marwolaethau - isranbarth Dinbych 1837 - 1950 (24,159)
8 Ebrill 2007 Genedigaethau - isranbarth Dinbych 1837 - 1950 (23,856)
6 Ebrill 2007 Genedigaethau - isranbarth Corwen 1880 - 1939 (8,408)
Marwolaethau - isranbarth Corwen 1880 - 1939 (6,830)
4 Ebrill 2007 Genedigaethau - isranbarth Gwyddelwern 1837 - 1880 (6,078)
Marwolaethau - isranbarth Gwyddelwern 1837 - 1880 (3,981)
3 Ebrill 2007 Genedigaethau - isranbarth Rhuthun 1837 - 1950 (11,325)
Marwolaethau - isranbarth Rhuthun 1837 - 1950 (11,453)
2 Ebrill 2007 Genedigaethau - isranbarth Cyffylliog 1837 - 1902 (2,198)
Genedigaethau - isranbarth Llanarmon yn Iâl 1837 - 1935 (6,456)
Genedigaethau - isranbarth Llandyrnog 1837 - 1935 (3,252)
Genedigaethau - isranbarth Llanelidan 1837 - 1935 (5,177)
Genedigaethau - isranbarth Llanrhaeadr yng Nghinmeirch 1837 - 1935 (5,315)
Marwolaethau - isranbarth Cyffylliog 1837 - 1902 (1,389)
Marwolaethau - isranbarth Llanarmon yn Iâl 1837 - 1935 (4,164)
Marwolaethau - isranbarth Llandyrnog 1837 - 1935 (2,758)
Marwolaethau - isranbarth Llanelidan 1837 - 1935 (3,731)
Marwolaethau - isranbarth Llanrhaeadr yng Nghinmeirch 1837 - 1935 (3,677)
31 Mawrth 2007 Priodasau sifil - rhanbarth Llanelwy 1838 - 1950 (12,902)
Priodasau - Bodelwyddan, Margaret Sant 1860 - 1950 (296)
Priodasau - Bodfari, Sant Steffan 1838 - 1950 (255)
Priodasau - Cefn Meiriadog, Y Santes Fair 1865 - 1950 (124)
Priodasau - Cwm, Mael Sant a Sulien Sant 1837 - 1950 (142)
Priodasau - Gallt Melyd, Melyd Sant 1837 - 1950 (351)
Priodasau - Gallt Melyd, Salem 1944 - 1949 (10)
Priodasau - Llanelwy, Cyndeyrn Sant 1837 - 1950 (930)
Priodasau - Prestatyn, Bethel 1909 - 1950 (79)
Priodasau - Prestatyn, Eglwys Bresbyteraidd Saesneg 1931 - 1950 (64)
Priodasau - Prestatyn, Eglwys Crist 1863 - 1950 (677)
Priodasau - Prestatyn, Eglwys Fethodistiaid y Drindod 1926 - 1950 (48)
Priodasau - Prestatyn, Rehoboth 1901 - 1950 (63)
Priodasau - Rhuddlan, Y Santes Fair 1837 - 1950 (581)
Priodasau - Tremeirchion, Corff Crist 1837 - 1950 (261)
Priodasau - Y Ddiserth, Bethel 1936 - 1950 (12)
Priodasau - Y Ddiserth, Y Santes Ffraid 1837 - 1950 (361)
Priodasau - Y Rhyl, Capel Brunswick 1899 - 1950 (151)
Priodasau - Y Rhyl, Capel Clwyd Street 1899 - 1950 (240)
Priodasau - Y Rhyl, Eglwys Crist 1899 - 1950 (232)
Priodasau - Y Rhyl, Eglwys y Methodistiaid Saesneg 1947 - 1950 (24)
Priodasau - Y Rhyl, Sant Ioan 1937 - 1950 (92)
Priodasau - Y Rhyl, Sant Tomos 1889 - 1950 (1,723)
Priodasau - Y Rhyl, Y Drindod Sanctaidd 1844 - 1950 (956)
Priodasau - Y Rhyl, Y Santes Ann 1909 - 1950 (379)
Priodasau - Y Rhyl, Y Synagog 1898 - 1903 (4)
26 Mawrth 2007 Priodasau sifil - rhanbarth Rhuthun 1838 - 1950 (5,347)
Priodasau - Corwen, Capel y Methodistiaid - Ffordd Llundain 1901 - 1950 (55)
Priodasau - Dinbych, Capel Mawr 1899 - 1950 (169)
Priodasau - Dinbych, Capel Pendref 1902 - 1950 (45)
Priodasau - Llandyrnog, Capel y Dyffryn 1899 - 1950 (28)
Priodasau - Llangollen, Eglwys y Methodistiaid Saesneg 1908 - 1950 (37)
25 Mawrth 2007 Priodasau - Betws Gwerful Goch, Y Santes Fair 1837 - 1950 (80)
Priodasau - Bryneglwys, Tysilio Sant 1837 - 1950 (164)
Priodasau - Clocaenog, Y Santes Foddhyd 1838 - 1950 (113)
Priodasau - Corwen, Mael Sant a Sulien Sant 1837 - 1950 (441)
Priodasau - Dinbych, Dewi Sant 1897 - 1950 (175)
Priodasau - Dinbych, Sant Hilary 1837 - 1876 (546)
Priodasau - Dinbych, Y Santes Marchell 1928 - 1950 (7)
Priodasau - Dinbych, Y Santes Fair 1876 - 1950 (591)
Priodasau - Derwen, Y Santes Fair 1837 - 1950 (110)
Priodasau - Efenechtyd, Sant Mihangel a'r Holl Angylion 1838 - 1950 (71)
Priodasau - Eryrys, Dewi Sant 1864 - 1950 (93)
Priodasau - Glyndyfrdwy, Sant Tomos 1860 - 1930 (75)
Priodasau - Gwyddelwern, Beuno Sant 1837 - 1950 (301)
Priodasau - Gyffylliog, Y Santes Fair 1838 - 1950 (157)
Priodasau - Henllan, Sadwrn Sant 1837 - 1950 (470)
Priodasau - Llanarmon yn Iâl, Garmon Sant 1837 - 1950 (391)
Priodasau - Llanbedr Dyffryn Clwyd, Sant Pedr 1838 - 1950 (185)
Priodasau - Llandegla, Tegla Sant 1837 - 1950 (197)
Priodasau - Llandrillo yn Edeirnion, Trillo Sant 1837 - 1950 (182)
Priodasau - Llandyrnog, Tyrnog Sant 1837 - 1950 (216)
Priodasau - Llanelidan, Elidan Sant 1837 - 1950 (185)
Priodasau - Llanfair Dyffryn Clwyd, Y Santes Fair 1837 - 1950 (350)
Priodasau - Llanferres, Berres Sant 1837 - 1950 (266)
Priodasau - Llanfwrog, Mwrog Sant a'r Santes Fair 1837 - 1950 (526)
Priodasau - Llangar / Cynwyd, Sant Ioan 1837 - 1950 (143)
Priodasau - Llangollen, Collen Sant 1837 - 1950 (1886)
Priodasau - Llangwyfan, Cwyfan Sant 1837 - 1950 (92)
Priodasau - Llangynhafal, Cynhafal Sant 1837 - 1950 (122)
Priodasau - Llanrhaeadr yng Nghinmeirch, Dyfnog Sant 1837 - 1950 (372)
Priodasau - Llanrhydd, Meugan Sant 1837 - 1950 (250)
Priodasau - Llansanffraid Glyndyfrdwy, Y Santes Ffraid 1837 - 1950 (128)
Priodasau - Llantysilio, Tysilio Sant 1837 - 1950 (372)
Priodasau - Llanychan, Hychan Sant 1838 - 1950 (47)
Priodasau - Llanynys, Y Santes Saeran 1837 - 1950 (227)
Priodasau - Llawrybetws, Sant Iago 1865 - 1950 (29)
Priodasau - Nantglyn, Sant Iago 1838 - 1950 (76)
Priodasau - Prion, Sant Iago 1861 - 1950 (75)
Priodasau - Ruthin, Sant Pedr 1837 - 1950 (350)
Priodasau - Trefnant, Y Drindod Sanctaidd 1855 - 1950 (210)
23 Ionawr 2007 Priodasau sifil - rhanbarth Llanfyllin 1911 - 1950 (1829)
Priodasau sifil - rhanbarth Machynlleth 1909 - 1950 (1446)
Priodasau sifil - rhanbarth Y Trallwng 1889 - 1950 (2254)
Priodasau - Aberhafesb, Gwnog Sant 1837 - 1950 (161)
Priodasau - Abermiwl, Moriah 1915 - 1950 (38)
Priodasau - Aberriw, Beuno Sant 1837 - 1950 (770)
Priodasau - Aberriw, Jerusalem 1931 - 1950 (26)
Priodasau - Betws Cedewain, Beuno Sant 1837 - 1950 (228)
Priodasau - Betws Cedewain, Capel Betws 1927 - 1950 (29)
Priodasau - Burgedin, Tabernacl 1920 - 1948 (41)
Priodasau - Bwlchycibau, Eglwys Crist 1865 - 1949 (107)
Priodasau - Carno, Ioan Fedyddiwr 1837 - 1946 (204)
Priodasau - Castell Caereinion, Garmon Sant 1837 - 1950 (250)
Priodasau - Cegidfa, Aelhaearn Sant 1837 - 1950 (864)
Priodasau - Cemais, Sant Tydecho 1837 - 1950 (171)
Priodasau - Ceri, Sant Mihangel 1837 - 1950 (478)
Priodasau - Crugion, Sant Mihangel 1865 - 1948 (55)
Priodasau - Darowen, Sant Tudur 1837 - 1950 (197)
Priodasau - Dolanog, Ioan Fedyddiwr 1862 - 1949 (43)
Priodasau - Dolanog, MC 1924 - 1950 (11)
Priodasau - Dolfor, Sant Pawl 1867 - 1950 (86)
Priodasau - Dylife, Dewi Sant 1856 - 1915 (33)
Priodasau - Ffordun, Sant Mihangel 1837 - 1950 (306)
Priodasau - Garthbeibio, Tydecho Sant 1837 - 1950 (166)
Priodasau - Groeslwyd, Temple 1920 - 1950 (24)
Priodasau - Hirnant, Illog Sant 1837 - 1946 (101)
Priodasau - Is - Attyn, Santes Etheldreda 1838 - 1949 (180)
Priodasau - Isnowyd, Y Santes Fair 1837 - 1950 (39)
Priodasau - Llamyrewig, Llwchaearn Sant 1837 - 1950 (141)
Priodasau - Llanarmon Mynydd Mawr, Garmon Sant 1839 - 1923 (64)
Priodasau - Llanbryn - mair, Hen Gapel 1926 - 1950 (53)
Priodasau - Llanbryn - mair, Y Santes Fair 1837 - 1950 (255)
Priodasau - Llandinam, Llonio Sant 1837 - 1950 (380)
Priodasau - Llandrinio, Trinio Sant, Sant Pedr a Sant Pawl 1837 - 1949 (348)
Priodasau - Llandysilio, Tysilio Sant 1837 - 1950 (288)
Priodasau - Llandysul, Tysul Sant 1837 - 1949 (322)
Priodasau - Llanerfyl, Erfyl Sant 1837 - 1950 (291)
Priodasau - Llanfair Caereinion, Y Santes Fair 1837 - 1950 (541)
Priodasau - Llanfechain, Garmon Sant 1837 - 1950 (255)
Priodasau - Llanfihangel yng Ngwynfa, Sant Mihangel 1837 - 1950 (249)
Priodasau - Llanfyllin, Moriah 1913 - 1937 (25)
Priodasau - Llanfyllin, Myllin Sant 1837 - 1950 (540)
Priodasau - Llanfyllin, Tabernacl 1899 - 1949 (219)
Priodasau - Llangadfan, Cadfan Sant 1837 - 1950 (238)
Priodasau - Llangadwaladr, Cadwaladr Sant 1837 - 1950 (60)
Priodasau - Llangedwyn, Cedwyn Sant 1837 - 1950 (210)
Priodasau - Llangurig, Curig Sant 1837 - 1950 (474)
Priodasau - Llangurig, Ebeneser 1901 - 1948 (26)
Priodasau - Llangynog, Cynog Sant 1837 - 1950 (180)
Priodasau - Llangynyw, Cynyw Sant 1837 - 1949 (463)
Priodasau - Llanidloes, Capel Heol China 1899 - 1950 (164)
Priodasau - Llanidloes, Idloes Sant 1837 - 1950 (1088)
Priodasau - Llanllugan, Y Santes Fair 1837 - 1948 (131)
Priodasau - Llanllwchaearn, Holl Saint 1891 - 1949 (52)
Priodasau - Llanllwchaearn, Llwchaearn Sant 1837 - 1950 (1171)
Priodasau - Llanrhaeadr ym Mochnant, Dogfan Sant 1837 - 1950 (562)
Priodasau - Llanrhaeadr ym Mochnant, Seion 1899 - 1910 (21)
Priodasau - Llansanffraid ym Mechain, Y Santes Ffraid 1838 - 1950 (378)
Priodasau - Llansilin, Sant Silin 1837 - 1950 (475)
Priodasau - Llanwddyn, Gwyddyn Sant 1837 - 1949 (229)
Priodasau - Llanwnog, Gwnog Sant 1837 - 1950 (441)
Priodasau - Llanwrin, Sant Gwrin 1837 - 1950 (147)
Priodasau - Llanwyddelan, Gwyddelan Sant 1837 - 1949 (105)
Priodasau - Llwydiarth, Y Santes Fair 1837 - 1947 (65)
Priodasau - Machynlleth, Sant Pedr 1837 - 1950 (654)
Priodasau - Manafon, Sant Mihangel 1837 - 1950 (245)
Priodasau - Meifod, Seion 1900 - 1913 (8)
Priodasau - Meifod, Tysilio Sant a'r Santes Fair 1838 - 1950 (400)
Priodasau - Mochdre, Holl Saint 1838 - 1950 (229)
Priodasau - Penegoes, Sant Cadfarch 1837 - 1950 (152)
Priodasau - Pennant Melangell, Y Santes Melangell 1837 - 1950 (120)
Priodasau - Pennant, Penybontfawr, Sant Tomos 1857 - 1948 (86)
Priodasau - Penrhos, Eglwys y Drindod 1846 - 1950 (249)
Priodasau - Penystrywaid, Gwrhai Sant 1837 - 1949 (76)
Priodasau - Pontrobert, Ioan Fedyddiwr 1853 - 1949 (82)
Priodasau - Pool Quay, Ioan Fedyddiwr 1864 - 1950 (169)
Priodasau - Rhydycroesau, Eglwys Crist 1845 - 1949 (71)
Priodasau - Sarn, Eglwys y Drindod 1861 - 1950 (169)
Priodasau - Tal-y-bont, Holl Saint 1837 - 1950 (387)
Priodasau - Treberfedd, Holl Saint 1837 - 1950 (171)
Priodasau - Trefaldwyn, Sant Nicolas 1837 - 1950 (569)
Priodasau - Trefeglwys, Sant Mihangel 1837 - 1950 (415)
Priodasau - Trefnannau, Salem 1913 - 1939 (15)
Priodasau - Tregynon, Cynon Sant 1837 - 1950 (185)
Priodasau - Trelystan, Y Santes Fair 1837 - 1948 (145)
Priodasau - Tre'r Llai, Eglwys y Drindod 1855 - 1950 (186)
Priodasau - Y Drenewydd, Capel Seion 1947 - 1950 (20)
Priodasau - Y Drenewydd, Y Santes Fair 1837 - 1950 (1343)
Priodasau - Y Trallwng, Methodistiaidd 1929 - 1950 (69)
Priodasau - Y Trallwng, Capel y Methodistiad Cyntefig 1926 - 1933 (20)
Priodasau - Y Trallwng, Capel y Wesleaid 1923 - 1928 (20)
Priodasau - Y Trallwng, Y Santes Fair 1837 - 1950 (2044)
Priodasau - Yr Ystog, Sant Nicolas 1837 - 1950 (616)
19 Tachwedd 2006 Priodasau sifil - rhanbarth Y Drenewydd 1916 - 1950 (2,963)
14 Tachwedd 2006 Priodasau - Cefn Mawr, Capel Gorphwysfa 1910 - 1919 (6)
Priodasau - Cefn Mawr, Capel Seion 1939 - 1950 (12)
Priodasau - Y Waun, Capel Jiwbili 1938 - 1949 (6)
Priodasau - Coedpoeth, Capel Adwy'r Clawdd 1914 - 1921 (13)
Priodasau - Ffrwd, Capel y Methodistiaid 1922 - 1945 (7)
Priodasau - Gwersyllt, Capel yr Annibynwyr 1905 - 1950 (173)
Priodasau - Llangollen, Capel Glanrafon 1903 - 1950 (51)
Priodasau - Llangollen, Capel Seion 1902 - 1950 (61)
Priodasau - Llansanffraid Glyn Ceiriog, Capel Bethel 1902 - 1949 (12)
Priodasau - Llai, Capel y Drindod 1925 - 1948 (29)
Priodasau - Moss, Capel Brake 1902 - 1949 (78)
Priodasau - Rhosllannerchrugog, Capel Mawr 1925 - 1936 (52)
Priodasau - Rhostyllen, Capel y Tabernacl 1899 - 1950 (90)
Priodasau - Yr Orsedd, Yr Eglwys Bresbyteraidd 1901 - 1950 (65)
Priodasau - Willington, Capel Coffa Peters 1940 - 1949 (9)
Priodasau - Wrecsam, Brynyffynnon 1899 - 1950 (210)
Priodasau - Wrecsam, Capel yr Annibynwyr 1921 - 1950 (71)
Priodasau - Wrecsam, Capel y Methodistiaid Cyntefig 1912 - 1950 (223)
Priodasau - Wrecsam, Victoria Hall 1925 - 1950 (58)
Priodasau - Wrecsam, Capel Seion 1921 - 1939 (25)
12 Tachwedd 2006 Priodasau sifil - rhanbarth Wrecsam 1935 - 1950 (7,833)
Priodasau sifil - rhanbarth Corwen 1912 - 1935 (1,496)
Priodasau sifil - rhanbarth Owrtyn 1936 - 1950 (259)
8 Tachwedd 2006 Priodasau sifil - rhanbarth Treffynnon 1903 - 1950 (8,730)
5 Tachwedd 2006 Priodasau sifil - rhanbarth Wrecsam 1899 - 1935 (12,939)
30 Hydref 2006 Priodasau - Bagillt, Y Santes Fair 1841 - 1950 (962)
Priodasau - Brynford, Sant Mihangel 1855 - 1950 (317)
Priodasau - Ffynnongroyw, Holl Sant 1884 - 1950 (185)
Priodasau - Y Fflint, Y Santes Fair 1837 - 1950 (2093)
Priodasau - Maes - glas, Eglwys y Drindod 1913 - 1949 (157)
Priodasau - Treffynnon, Sant Iago 1837 - 1950 (2391)
Priodasau - Llanasa, Asa Sant a Chyndeyrn Sant 1837 - 1950 (766)
Priodasau - Yr Wyddgrug, Y Santes Fair 1837 - 1950 (2974)
Priodasau - Mostyn, Eglwys Crist 1845 - 1950 (647)
Priodasau - Llaneurgain, Y Santes Eurgain a Sant Pedr 1837 - 1950 (1413)
Priodasau - Pontbleiddyn, Eglwys Crist 1839 - 1950 (702)
26 Hydref 2006 Priodasau - Maes - glas, Ebeneser 1903 - 1908 (2)
Priodasau - Gronant, Mynydd Seion 1923 - 1950 (36)
Priodasau - Coed - llai, Bethel 1944 - 1950 (6)
Priodasau - Yr Wyddgrug, Capel Pendref 1899 - 1950 (248)
Priodasau - Yr Wyddgrug, Eglwys Saesneg y Methodistiaid 1899 - 1950 (106)
18 Hydref 2006 Marwolaethau - isranbarth Treffynnon 1837 - 1950 (25,757)
16 Hydref 2006 Marwolaethau - isranbarth Y Fflint 1911 - 1950 (7,494)
15 Hydref 2006 Marwolaethau - isranbarth Yr Wyddgrug 1837 - 1950 (22,746)
20 Ionawr 2006 Genedigaethau - isranbarth Chwittfordd 1837 - 1950 (19,391)
10 Mehefin 2005 Priodasau sifil - rhanbarth Y Drenewydd 1838 - 1918 (6,094)
9 Mehefin 2005 Priodasau sifil - rhanbarth Penarlâg 1929 - 1950 (2,348)
7 Mai 2005 Marwolaethau - isranbarth Llanidloes Uchaf 1837 - 1896 (4,582)
Marwolaethau - isranbarth Tregynon 1837 - 1950 (4,354)
4 Mai 2005 Marwolaethau - isranbarth Ceri 1837 - 1923 (3,170)
Marwolaethau - isranbarth Llanidloes 1896 - 1950 (5,384)
17 Ebrill 2005 Marwolaethau - isranbarth Y Bala 1837 - 1950 (11,816)
27 Mawrth 2005 Priodasau Sifil - rhanbarth Machynlleth 1838 - 1918 (3,494)
25 Mawrth 2005 Marwolaethau - isranbarth Llanidloes Isaf 1837 - 1896 (4,393)
Marwolaethau - isranbarth Llanwnog 1837 - 1935 (7,962)
Marwolaethau - isranbarth Y Drenewydd 1837 - 1950 (13,304)
Priodasau - Pontybodcyn, Capel yr Annibynwyr 1907 - 1948 (25)
5 Mawrth 2005 Genedigaethau - isranbarth Malpas 1837 - 1853 (3,018)
Marwolaethau - isranbarth Malpas 1837 - 1853 (2,483)
2 Mawrth 2005 Priodasau sifil - rhanbarth Y Bala 1839 - 1915 (1,912)
27 Chwefror 2005 Priodasau - Bretton, Eglwys y Methodistiaid 1939 - 1950 (12)
Priodasau - Bwcle, Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig 1946 - 1950 (34)
Priodasau - Bwcle, Lane End, Eglwys y Methodistiaid 1938 - 1949 (21)
Priodasau - Bwcle, Eglwys y Methodistiaid, Y Sgwâr 1940 - 1950 (21)
Priodasau - Bwcle, Eglwys y Methodistiaid Croes Bwcle (Tabernacl) 1929 - 1950 (118)
Priodasau - Bwcle, Seion 1899 - 1950 (21)
Priodasau - Caergwrle, Eglwys y Methodistiaid, Stryd Fawr 1935 - 1949 (12)
Priodasau - Caergwrle, Eglwys y Methodistiaid, Stryd y Castell 1939 - 1950 (13)
Priodasau - Cei Conna, Eglwys y Methodistiaid, Stryd y Capel 1950 (17)
Priodasau - Cei Conna, Eglwys y Methodistiaid Sant Ioan 1919 - 1950 (125)
Priodasau - Eulo, Eglwys y Methodistiaid 1933 - 1950 (52)
Priodasau - Golfftyn, Eglwys Bresbyteraidd Cymru 1921 - 1950 (73)
Priodasau - Penarlâg, Eglwys y Methodistiaid 1927 - 1950 (77)
Priodasau - Mancot, Eglwys y Presbyteriaid 1931 - 1950 (87)
Priodasau - Penyffordd, Capel y Methodistiaid y Drindod 1937 - 1949 (15)
Priodasau - Penyffordd, Eglwys Bresbyteraidd Seion 1937 - 1948 (6)
Priodasau - Shotton, Eglwys Ddiwygiedig Unedig Rivertown 1946 - 1950 (43)
Priodasau - Treuddyn, Capel y Rhos 1930 - 1950 (30)
Priodasau - Gwepra, Eglwys Bresbyteraidd Cymru 1931 - 1950 (47)
25 Chwefror 2005 Genedigaethau - isranbarth Ceri 1837 - 1923 (5,871)
Genedigaethau - isranbarth Llanwnog 1837 - 1935 (12,390)
Genedigaethau - isranbarth Y Drenewydd 1837 - 1950 (18,450)
Genedigaethau - isranbarth Tregynon 1837 - 1950 (7,105)
20 Chwefror 2005 Priodasau - Croesesgob, Emanuel 1842 - 1950 (1146)
Priodasau - Brychdyn (Sir y Fflint), Y Santes Fair 1841 - 1950 (513)
Priodasau - Bwcle, Sant Matthew 1841 - 1950 (1026)
Priodasau - Cei Connah, Sant Mark 1839 - 1950 (1629)
Priodasau - Eulo, Yr Ysbryd Sanctaidd 1938 - 1950 (70)
Priodasau - Penarlâg, Deiniol Sant 1837 - 1950 (2453)
Priodasau - Higher Kinnerton, Holl Sant 1894 - 1950 (118)
Priodasau - Yr Hôb, Cynfarch Sant 1837 - 1950 (1550)
Priodasau - Saltney Ferry, Sant Matthew 1925 - 1950 (42)
Priodasau - Llanfynydd, Mihangel Sant 1893 - 1950 (190)
Priodasau - Pentrobin, Sant Ioan 1881 - 1950 (190)
Priodasau - Sandycroft, Sant Ffransis 1914 - 1950 (134)
Priodasau - Sealand, Sant Bartholomeus 1868 - 1950 (262)
Priodasau - Shotton, Sant Ethelwold 1902 - 1950 (1450)
Priodasau - Treuddyn, Y Santes Fair 1837 - 1950 (467)
25 Ionawr 2005 Priodasau sifil - rhanbarth Llanfyllin 1884 - 1917 (1,694)
16 Ionawr 2005 Priodasau - Y Waun, Y Santes Fair 1837 - 1950 (981)
12 Ionawr 2005 Priodasau - Wrecsam, Sant Silyn 1837 - 1950 (10,801)
Priodasau - Southsea, Holl Sant 1922 - 1950 (191)
Priodasau - Tanyfron, Sant Alban 1944 - 1948 (7)
1 Ionawr 2005 Marwolaethau - isranbarth Y Fflint 1837 - 1910 (14,204)
29 Rhagfyr 2004 Genedigaethau - isranbarth Llanidloes Uchaf 1837 - 1896 (7,151)
Genedigaethau - isranbarth Llanidloes Isaf 1837 - 1896 (7,563)
Genedigaethau - isranbarth Llanidloes 1896 - 1950 (6,810)
21 Rhagfyr 2004 Priodasau - Rhiwabon, Y Santes Fair 1837 - 1950 (3,835)
Priodasau - Rhiwabon, Holl Saint (Penylan) 1908 - 1950 (81)
19 Rhagfyr 2004 Marwolaethau - isranbarth Machynlleth 1837 - 1950 (9,328)
Marwolaethau - isranbarth Darowen 1837 - 1917 (5,200)
8 Rhagfyr 2004 Genedigaethau - isranbarth Y Bala 1880 - 1950 (7,408)
4 Rhagfyr 2004 Marwolaethau - isranbarth Llansanffraid ym Mechain 1837 - 1950 (16,016)
Marwolaethau - isranbarth Meifod 1837 - 1841 (459)
28 Tachwedd 2004 Priodasau - Rhosymedre, Sant Ioan 1844 - 1950 (1,766)
Priodasau - Yr Orsedd, Eglwys Grist 1841 - 1950 (630)
Priodasau sifil - rhanbarth Y Trallwng 1838 - 1890 (2,001)
27 Tachwedd 2004 Marwolaethau - isranbarth Llanfair Caereinion 1837 - 1950 (9,812)
Marwolaethau - isranbarth Llanrhaeadr ym Mochnant 1837 - 1950 (7,971)
16 Tachwedd 2004 Marwolaethau - isranbarth Trefaldwyn 1837 - 1950 (9,314)
Marwolaethau - isranbarth Y Trallwng 1837 - 1950 (13,984)
14 Tachwedd 2004 Priodasau - Aberdyfi, Sant Pedr 1846 - 1949 (278)
Priodasau - Abergynolwyn, Dewi Sant 1935 - 1950 (7)
Priodasau - Arthog, Y Santes Catrin 1916 - 1950 (21)
Priodasau - Bermo, Sant Ioan 1895 - 1950 (149)
Priodasau - Brithdir, Sant Marc 1899 - 1946 (31)
Priodasau - Bryncoedifor, Sant Pawl 1858 - 1949 (39)
Priodasau - Caerdeon, Sant Philip 1888 - 1945 (34)
Priodasau - Corris, Y Drindod Sanctaidd 1862 - 1950 (110)
Priodasau - Dolgellau, Y Santes Fair 1837 - 1950 (885)
Priodasau - Y Friog, Cynan Sant 1928 - 1949 (27)
Priodasau - Llanaber, Y Santes Fair 1837 - 1950 (866)
Priodasau - Llanddwywe, Dwywe Sant 1838 - 1948 (101)
Priodasau - Llanegryn, Y Santes Fair ac Egryn Sant 1837 - 1949 (231)
Priodasau - Llanenddwyn, Y Santes Enddwyn 1837 - 1950 (277)
Priodasau - Llanelltyd, Illtud Sant 1837 - 1950 (217)
Priodasau - Llanfachreth, Machreth Sant 1838 - 1948 (256)
Priodasau - Llanfihangel y Pennant, Sant Mihangel 1837 - 1943 (120)
Priodasau - Llangelynnin (Llwyngwril), Celynnin Sant 1837 - 1950 (356)
Priodasau - Llanymawddwy, Tydecho Sant 1837 - 1950 (169)
Priodasau - Mallwyd, Tydecho Sant 1838 - 1949 (249)
Priodasau - Pennal, Sant Pedr 1837 - 1945 (194)
Priodasau - Talyllyn, Y Santes Fair 1847 - 1941 (195)
Priodasau - Tywyn, Cadfan Sant 1837 - 1950 (695)
Priodasau - Bermo, Capel y Methodistiaidd 1904 - 1950 (54)
Priodasau - Bermo, Capel Caersalem 1911 - 1949 (49)
Priodasau - Dinas Mawddwy, Capel Ebenezer 1902 - 1950 (51)
Priodasau - Dolgellau, Capel Saesneg 1925 - 1950 (32)
Priodasau - Dolgellau, Capel Salem 1917 - 1950 (87)
Priodasau - Dolgellau, Capel y Tabernacl 1932 - 1950 (100)
8 Tachwedd 2004 Priodasau sifil - rhanbarth Dolgellau 1837 - 1935 (9,619)
Priodasau sifil - rhanbarth De Meirionnydd 1935 - 1950 (1,179)
2 Tachwedd 2004 Genedigaethau - isranbarth Wrecsam 1919 - 1940 (19,948)
26 Hydref 2004 Genedigaethau - isranbarth Llanfair Caereinion 1837 - 1950 (14,167)
Genedigaethau - isranbarth Llanrhaeadr ym Mochnant 1866 - 1950 (7,980)
Genedigaethau - isranbarth Machynlleth 1908 - 1950 (3,422)
21 Hydref 2004 Genedigaethau - isranbarth Y Wyddgrug 1837 - 1950 (36,095)
10 Hydref 2004 Priodasau - Froncysyllte, Dewi Sant 1932 - 1949 (52)
Priodasau - Wrecsam, Santes Margaret (Garden Village) 1950 (5)
Priodasau - Rhosllannerchrugog, Santes Fair (Johnstown) 1948 - 1950 (10)
Priodasau - Penycae, Sant Tomos 1880 - 1950 (309)
Priodasau - PlasPower, Santes Fair 1884 - 1950 (134)
Priodasau - Pontfadog, St Ioan Fedyddiwr 1848 - 1950 (234)
Priodasau - Rhosddu, Sant Iago 1887 - 1950 (1244)
Priodasau - Rhosllannerchrugog, Sant Ioan 1854 - 1950 (831)
Priodasau - Llangollen (Trevor) 1925 - 1950 (55)
7 Hydref 2004 Priodasau sifil - rhanbarth Llanfyllin 1837 - 1889 (1772)
3 Hydref 2004 Genedigaethau - isranbarth Y Fflint 1837 - 1950 (37,897)
28 Medi 2004 Genedigaethau - isranbarth Darowen 1837 - 1917 (7,593)
Genedigaethau - isranbarth Trefaldwyn 1837 - 1950 (14,148)
11 Medi 2004 Genedigaethau - isranbarth Llansanffraid ym Mechain 1837 - 1950 (22,109)
11 Medi 2004 Priodasau - Llysbedydd, St Ioan Fedyddiwr 1878 - 1950 (144)
Priodasau - Bronington, Eglwys y Drindod Sanctaidd 1852 - 1949 (358)
Priodasau - Hanmer, Sant Chad 1837 - 1950 (889)
Priodasau - Marchwiail, Santes Marchell 1837 - 1950 (316)
Priodasau - Owrtyn, Y Santes Fair Forwyn 1837 - 1950 (579)
Priodasau - Llanerch Banna, Y Santes Fair Fadlen 1867 - 1950 (148)
Priodasau - Tallarn Green, Y Santes Fair Fadlen 1889 - 1950 (112)
Priodasau - Whitewell, Santes Fair 1886 - 1950 (177)
Priodasau - Gwyrddymp, Deiniol Sant 1837 - 1950 (291)
30 Awst 2004 Genedigaethau - isranbarth Rhiwabon 1837 - 1900 (Meh)
1906 (Hyd) - 1935
(50,210)
Marwolaethau - isranbarth Rhiwabon 1837 - 1896 (19,915)
Marwolaethau - isranbarth Wrecsam 1837 - 1853 (5,004)
28 Awst 2004 Genedigaethau - isranbarth Y Trallwng 1837 - 1950 (18,426)
16 Awst 2004 Genedigaethau - isranbarth Wrecsam 1897 - 1914 (24,534)
9 Awst 2004 Priodasau sifil - rhanbarth Conwy 1878 - 1905 (2792)
6 Awst 2004 Genedigaethau - isranbarth Machynlleth 1837 - 1908 (7,980)
1 Awst 2004 Priodasau - Coedpoeth, Santes Tudful 1895 - 1950 (164)
Priodasau - Y Groesffordd, Holl Saint 1837 - 1950 (1315)
Priodasau - Isycoed, Sant Pawl 1837 - 1950 (210)
Priodasau - Llanarmon Dyffryn Ceiriog,
Garmon Sant
1837 - 1950 (67)
Priodasau - Llansanffraid Glyn Ceiriog,
Santes Ffraid
1837 - 1950 (183)
Priodasau - Llai, Sant Marthin 1925 - 1950 (312)
Priodasau - Mwynglawdd, Santes Fair 1845 - 1950 (612)
Priodasau - Holt, Sant Chad 1837 - 1950 (311)
Priodasau - Trelawnyd, Sant Mihangel 1837 - 1950 (210)
Priodasau - Chwitffordd, Y Santes Fair a Beuno Sant 1837 - 1950 (634)
Priodasau - Ysceifiog, Y Santes Fair 1837 - 1950 (411)
Priodasau sifil - rhanbarth Corwen 1886 - 1916 (1893)
Priodasau sifil - rhanbarth Penarlâg 1893 - 1929 (1846)
Priodasau sifil - rhanbarth Wrecsam 1893 - 1900 (1997)
17 Ebrill 2004 Priodasau - Nercwys, Y Santes Fair 1839 - 1950 (259)
Priodasau - Rhesycae, Eglwys Crist 1865 - 1950 (96)
Priodasau - Rhydymwyn, Sant Ioan Efengylydd 1866 - 1950 (173)
16 Ebrill 2004 Priodasau - Helygain, Y Santes Fair 1837 - 1950 (465)
Priodasau - Yr Wyddgrug, Sant Ioan 1886 - 1946 (43)
Priodasau - Nannerch, Sant Mihangel 1839 - 1950 (176)
14 Ebrill 2004 Priodasau - Gorsedd, Sant Pawl 1854 - 1950 (182)
Priodasau - Gwaenysgor, Y Santes Fair Fadlen 1837 - 1950 (109)
Priodasau - Y Waun, Eglwys y Drindod Sanctaidd 1839 - 1950 (395)
12 Ebrill 2004 Priodasau - Caerfallwch / Rhosesmor, Sant Pawl 1877 - 1950 (148)
Priodasau - Caerwys, Sant Mihangel 1837 - 1950 (442)
Priodasau - Cilcain, Y Santes Fair 1837 - 1950 (246)
19 Mawrth 2004 Priodasau - Esclus, Eglwys y Drindod Sanctaidd 1880 - 1950 (500)
Priodasau - Eutun, Deiniol Sant 1940 - 1950 (16)
Priodasau - Gwersyllt, Eglwys y Drindod Sanctaidd 1851 - 1950 (1,441)
Priodasau sifil - rhanbarth Llanrwst 1873 - 1918 (2,997)
17 Mawrth 2004 Priodasau - Brymbo, Santes Fair 1839 - 1950 (1,195)
Priodasau - Bwlchgwyn, Eglwys Grist 1882 - 1950 (115)
Priodasau - Erbistog, Sant Hilary 1837 - 1950 (172)
5 Mawrth 2004 Priodasau sifil - rhanbarth Corwen 1840 - 1890 (1,886)
3 Mawrth 2004 Priodasau sifil - rhanbarth Wrecsam 1866 - 1894 (5,841)
1 Mawrth 2004 Priodasau - Bangor is y Coed, Dunawd Sant 1837 - 1950 (609)
Priodasau - Y Bers, Eglwys y Plwyf 1890 - 1950 (376)
Priodasau - Broughton, Sant Pawl 1909 - 1950 (722)
22 Chwefror 2004 Genedigaethau - isranbarth Treffynnon 1837 - 1950 (31,966)
20 Chwefror 2004 Genedigaethau - isranbarth Wrecsam 1881 - 1897 (20,079)
9 Chwefror 2004 Priodasau sifil - rhanbarth Wrecsam 1838 - 1866 (1,993)
25 Ionawr 2004 Priodasau sifil - rhanbarth Treffynnon 1837 - 1907
(rhannol o 1903 ymlaen)
(6,916)
22 Rhagfyr 2003 Genedigaethau - isranbarth Y Bala 1837 - 1880 (7,690)
11 Tachwedd 2003 Genedigaethau - isranbarth Y Bermo / Abermaw 1837 - 1950 (20,826)
11 Tachwedd 2003 Genedigaethau - isranbarth Pennal / Tywyn 1837 - 1902 (7,486)
11 Tachwedd 2003 Genedigaethau - isranbarth Talyllyn 1837 - 1921 (11,686)
23 Hydref 2003 Genedigaethau - isranbarth Wrecsam 1860 - 1881 (19,956)
16 Hydref 2003 Marwolaethau - Penarlâg 1903 - 1950 (16,334)
2 Medi 2003 Genedigaethau - Penarlâg 1903 - 1950 (33,657)
Awst 2003 Lansio gwefan GPM Gogledd Cymru yn swyddogol, gyda chofnodion o'r isranbarthau canlynol:
Genedigaethau - Llanrhaeadr ym Mochnant 1837 - 1866 (3,963)
Genedigaethau - Llanrwst 1837 - 1950 (17,615)
Genedigaethau - Penarlâg 1837 - 1903 (24,483)
Genedigaethau - Wrecsam 1837 - 1860 (10,006)
Marwolaethau - Abergele 1837 - 1950 (12,506)
Marwolaethau - Chwitffordd 1837 - 1950 (14,944)
Marwolaethau - Penarlâg 1837 - 1903 (14,351)

© 2004
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd   Hafan
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd   Home (English)
Cymdeithas Achyddol Maldwyn   Yn ôl