Croeso i wefan GPM Gogledd Cymru, rhan o grŵp gwefannau Hanes Teuluol ac Achau UKBMD.

Mae'r Swyddfeydd Cofrestru yng Ngogledd Cymru'n dal cofnodion gwreiddiol genedigaethau, priodasau a marwolaethau yn ôl i ddechrau cofrestru gwladol yn 1837.

Mae Cymdeithasau Hanes Teuluol y rhanbarth yn cydweithio gyda'r Gwasanaethau Cofrestru lleol i weld bod modd chwilio'r mynegeion i'r cofnodion hyn ar y we.

Er nad yw'r mynegeion yn gyflawn eto ar gyfer pob blwyddyn ac ardal, gobeithiwn y bydd y gronfa ddata maes o law yn cynnwys holl enedigaethau, priodasau a marwolaethau a gofrestrwyd yng Ngogledd Cymru ers 1837.

Mae'r dewislenni ar frig y dudalen yn arwain at holl adrannau'r wefan hon. I ymweld â'r holl wefannau eraill sydd wrthi'n rhoi mynegeion gwreiddiol y cofrestryddion ar-lein, cliciwch ar logo UKBMD isod. Yn UKBMD gallwch hefyd wneud Chwiliad Aml-ranbarth trwy ddata amryw safleoedd GPM ar un cynnig os nad ydych yn sicr o ba ardal y daeth eich hynafiaid.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau ynghylch y wefan hon, neu os ydych eisiau cysylltu â ni, cofiwch ymweld â'n Tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Software update: The Advanced Search feature has been updated to include a Gaelic Prefix option with the aim of taking into account names that have been anglicised and possibly lost their O' or Mc', etc., prefixes over time, or indexed without an apostrophe, e.g. as ONEIL rather than O'NEIL. See the Hints and Tips page for details.

Free Online Tutorials on how to get the best from these Local BMD websites can be found on the UKBMD website's Tutorials page.

Rhagor o wefannau GPM
Genedigaethau, Priodasau, Marwolaethau a Chyfrifiadau ar y We
Mae GPM Gogledd Cymru wedi bod yn gweithredu'n ddi-dor ers Mehefin 2003
Gwefannau Hanes Teuluol cysylltiedig
Cyfeiriaduron a Rhestri Achyddol ar y We

I gael clywed am holl ddiweddariadau i'r amrywiol wefannau GPM sy'n rhan o grŵp UKBMD, ymwelwch â gwefan UKBMD a chofrestru ar restr Gyhoeddiadau UKBMD.