Chwilio'r Mynegeion Priodasau

Darllenwch hwn gyntaf:

I Gael Copi o Dystysgrif Priodas:

Gallwch chwilio mewn dwy ffordd:


Chwilio am Enw

 1. Dewiswch gyfnod o'r rhestr.
  Gallwch ddewis amryw flynyddoedd trwy ddal y bysell Control wrth glicio (dylai defnyddwyr Mac ddefnyddio bysell Shift).
  (Dylai defnyddwyr Sgrin Gyffwrdd ddewis un flwyddyn ac yna sawl blwyddyn o bobtu)
 2. Dewiswch y rhanbarth(au) i'w chwilio.
  Gallwch ddewis mwy nag un rhanbarth trwy ddal y bysell Control wrth glicio (dylai defnyddwyr Mac ddefnyddio bysell Shift).
  Os dewiswch un rhanbarth yn unig, bydd rhestr newydd yn ymddangos, fydd yn gadael i chi ddewis un man priodi yn y rhanbarth.
 3. Dewiswch gael y canlyniadau yn nhrefn yr wyddor neu yn ôl cyfeirnod.
 4. Rhowch gyfenw
 5. Gallwch ddewis rhoi enwau blaen; neu ran gyntaf enwau blaen lluosog, neu lythrennau blaen os gwyddoch beth ydynt. Fe welwch ragor o eglurhad ac enghreifftiau ar dudalen yr Argymhellion.
 6. Gallwch roi manylion y cymar os gwyddoch pwy yw
 7. Dewiswch os yw'r chwilio i fod am yr union sillafiad, neu a ydych am chwilio am enwau sy'n swnio'n debyg i'r cyfenw hefyd. Bydd eich dewis o ddull chwilio'n berthnasol i'r ddau gyfenw.
 8. Dewiswch gael y canlyniadau ar y sgrin neu wedi eu cadw mewn ffeil y gallwch ei llwytho i mewn i daenlen.
 9. Pwyswch y botwm Dangos y Canlyniadau.
Dewiswch un Rhanbarth i ddechrau.

  

Rhestr Syml.

 1. Dewiswch gyfnod o'r rhestr.
  Gallwch ddewis amryw flynyddoedd trwy ddal y bysell Control wrth glicio (dylai defnyddwyr Mac ddefnyddio bysell Shift)
  (Dylai defnyddwyr Sgrin Gyffwrdd ddewis un flwyddyn ac yna sawl blwyddyn o bobtu)
 2. Dewiswch y rhanbarth(au) i'w chwilio.
  Gallwch ddewis mwy nag un rhanbarth trwy ddal y bysell Control wrth glicio (dylai defnyddwyr Mac ddefnyddio bysell Shift)
 3. Dewiswch gael y canlyniadau yn nhrefn yr wyddor neu yn ôl cyfeirnod.
 4. Dewiswch gael y canlyniadau ar y sgrîn neu wedi eu cadw mewn ffeil y gallwch ei darllen i mewn i daenlen.
 5. Dewiswch lythyren gyntaf y cyfenw.
 6. Pwyswch y botwm Dangos y Mynegeion.
Dewiswch un Rhanbarth i ddechrau.
  
ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ